Kişisel Verilerin Silinmesi’ne dair yönetmelik yılbaşında yürürlüğe giriyor

Kişisel Verilerin Silinmesi’ne dair yönetmelik yılbaşında yürürlüğe giriyor

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2018 itibari ile yürürlüğe girecek.

 

 

 

Yeni yıl ile yürürlüğe girecek yönetmeliğin amacı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


6698 Sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi gereğince Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür. 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre; kişisel veri saklama ve imha politikasında asgari olarak aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur;

 

  1. a) Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanma amacı,
  2. b) Kişisel veri saklama ve imha politikası ile düzenlenen kayıt ortamları,
  3. c) Kişisel veri saklama ve imha politikasında yer verilen hukuki ve teknik terimlerin tanımları,

ç) Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklama,

  1. d) Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler,
  2. e) Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler,

f ) Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlar,

  1. g) Saklama ve imha sürelerini gösteren tablo,

ğ) Periyodik imha süreleri,

  1. h) Mevcut kişisel veri saklama ve imha politikasında güncelleme yapılmış ise söz konusu değişik.

 

Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü altında bulunmayan veri sorumlularının, 6698 Sayılı Kanun ve yönetmelik uyarınca kişisel verileri saklama, silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülükleri devam edecektir.

 

Genel kural olarak, 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

 

Kişisel Verilerin Silinmesi’ne dair yönetmelik yılbaşında yürürlüğe giriyor ile ilgili haberler:

<a href=”https://dijitalkamu.com/cocuklarin-internetin-risklerinden-koruma/“></a>

<a href=”www.dijitalmedya.net“></a>

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0