Umman dijital hükümet dönüşümünü nasıl sağlıyor?

Umman dijital hükümet dönüşümünü nasıl sağlıyor?

Umman Hükümeti, bilgi toplumu yaratmak için tam bir dijital dönüşüm yapmayı hedefliyor. Hükümet, vatandaşlara ve özel sektöre yönelik kamu kurum hizmetlerinin prosedürlerini kolaylaştırmak için ise dönüşümü belli ölçülere ve zaman aralıklarına göre sunmayı planlıyor.

 

Dijital Hükümete Dönüşüm Planı | Umman

Dijital Hükümete Dönüşüm Planı | Umman

 

Dijital hükümetin vizyonu, Dijital Umman Toplumu stratejisi, Mayıs 2003’te belirlendi. Sultan Kâbus Bin Said, 2008’te Umman Meclis konuşmasında şunları belirtti: “dijital kamu hizmetlerini, işlemleri ve prosedürleri kolaylaştırmak için temin etmeliyiz. ”. Onun üzerine, bakanlar kurulu tarafından dijital hükümete dönüşmenin uygulama kuralları belirlendi. Aynı zamanda kamuya verilen hizmetleri iyileştirmek için bütün dijital hükümetler yönlendirildi.

 

Umman’da dijital hükümet fikrinin özeti, dijital hükümetin hizmetlerine resmi bir kapı sunmaktır. Böylece, vatandaşlar bir bağlantı vasıtasıyla dijital kapının hizmetlerine ulaşabilirler.

 

Bilgi tekniği heyeti, dönüşüm stratejisini denetleme ve ilerlemesini takip etmek ile alâkadar olur. Umman’da kamu hizmetlerini dijital olarak basit bir şekilde sunmak için haberleşme ve bilgi tekniklerinin kullanımlarını yönetmek ile görevlidir. Aşağıdaki şekilde anlatıldığı gibi, özellikle birden fazla kurumun desteğini gerektiren hizmetlerde bilgi tekniği heyeti ve diğer heyetlerin çabası ortak olur.

Grafik-1: Dijital Hizmetler

Grafik-1: Dijital Hizmetler

 

Dijital dönüşüme milli stratejiyi uygulama şekli, grafikte anlatıldığı gibidir:

Grafik-2: Dijital dönüşüme milli stratejiyi uygulama şekli

Grafik-2: Dijital dönüşüme milli stratejiyi uygulama şekli

 

Kamu hizmetlerini cep telefonuna bağlama çabasında iken kullanıcıya, kamu kuruluşlarının sunduğu hizmetlere ve http://m.oman.om sitesindeki dijital kapıya cep telefonu ile ulaşma imkanı verildi. Aynı zamanda cep telefonu kullananlar, hükümetin mobil uygulamalarına ve kısa mesaj hizmetlerine buradan ulaşabilme imkanı verildi.

 

Ölçme ve Göstergeler

Bilgi Teknoloji Kurumu, dijital stratejinin etkinliğini sağlamak ve aşama aşama bu kurumları takip etmek için dijital dönüşümünün uygulanmasında hükümet kurumlarının performansını yıllık olarak ölçüyor. O da, kurumun belirlediği göstergelere göre dijital hükümetin dönüşümünün büyüklüğünü değerlendiren bir sistem oluyor. Kurum, bakanlar kuruluna, hükümetin dijital dönüşümünün yıllık dijital hazırlık raporunu gönderiyor. Aynı zamanda kurum, dijital dolaşım planının hedeflerini hızlandırmak için kamu kurumlarına gereken desteği sağlıyor.

 

 

 

Kaynak: www.oman.com – Dijital Hükümete Dönüşüm Planı

 

Dijital Hükümete Dönüşüm Planı | Umman – Dijital Gelecek ile ilgili haberler:

<a href=”https://dijitalkamu.com/italya-devleti-dijital-donusumun-yolu/“></a>

<a href=”www.dijitalmedya.net“></a>

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0